خدمات

آخرین آگهی ها

 • کپ نگهدارنده

  کپ نگهدارنده

  تهران ، تهران ، تهران میدان شیرپاستوریزه ابتدای بزرگراه فتح روبروی فتح 17 خیابان حاج اکبری پلاک 3 شرکت آوا هونام پلیمر

 • نانومستربچ رنگی

  نانومستربچ رنگی

  البرز ، اشتهارد ، دفترفروش: شیراز

 • اکستنسومتر تست کشش

  اکستنسومتر تست کشش

  تهران ، تهران ، تهران میدان شیرپاستوریزه ابتدای بزرگراه فتح روبروی فتح 17 خیابان حاج اکبری پلاک 3 شرکت آوا هونام پلیمر

 • گیج برو نرو

  گیج برو نرو

  تهران ، تهران ، تهران میدان شیرپاستوریزه ابتدای بزرگراه فتح روبروی فتح 17 خیابان حاج اکبری پلاک 3 شرکت آوا هونام پلیمر

 • کولیس

  کولیس

  تهران ، تهران ، تهران میدان شیرپاستوریزه ابتدای بزرگراه فتح روبروی فتح 17 خیابان حاج اکبری پلاک 3 شرکت آوا هونام پلیمر

 • آزمون مه گرفتگی شیشه های دوجداره

  آزمون مه گرفتگی شیشه های دوجداره

  تهران ، تهران ، تهران میدان شیرپاستوریزه ابتدای بزرگراه فتح روبروی فتح 17 خیابان حاج اکبری پلاک 3 شرکت آوا هونام پلیمر

 • تست پایداری شیشه های دوجداره

  تست پایداری شیشه های دوجداره

  تهران ، تهران ، تهران میدان شیرپاستوریزه ابتدای بزرگراه فتح روبروی فتح 17 خیابان حاج اکبری پلاک 3 شرکت آوا هونام پلیمر

 • محفظه رطوبتی-حرارتی

  محفظه رطوبتی-حرارتی

  تهران ، تهران ، تهران میدان شیرپاستوریزه ابتدای بزرگراه فتح روبروی فتح 17 خیابان حاج اکبری پلاک 3 شرکت آوا هونام پلیمر

 • دیتالاگر مخزن

  دیتالاگر مخزن

  تهران ، تهران ، تهران میدان شیرپاستوریزه ابتدای بزرگراه فتح روبروی فتح 17 خیابان حاج اکبری پلاک 3 شرکت آوا هونام پلیمر

 • آون تست هیدرواستاتیک آب در هوا با 15 خروجی

  آون تست هیدرواستاتیک آب در هوا با 15 خرو...

  تهران ، تهران ، تهران میدان شیرپاستوریزه ابتدای بزرگراه فتح روبروی فتح 17 خیابان حاج اکبری پلاک 3 شرکت آوا هونام پلیمر

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر